Visie

Mijn visie is dat iedereen in essentie LIEFDE is. In liefde verbonden met jezelf, in liefde verbonden met andere mensen, met de natuur, met de aarde en de kosmos, in liefde verbonden met het grote geheel. Iedereen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en verlangens van waaruit je jouw leven leeft en vormgeeft.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in essentie goed wil doen en vanuit liefde wil leven. Het is een basale levenshouding die we allemaal kennen. Helaas raken we door levenservaringen hier soms (ver) van weg. Ver van je Ware Zelf verwijderd. Beschadigd, getekend door het leven. Vertrouwen en een gevoel van veiligheid zijn dan ver te zoeken. Je staat in ‘overlevingsstand’ in plaats van voluit te kunnen leven.

De ervaringen die jou hebben gebracht waar je nu bent zijn meestal heel divers. Plezier, humor, een fijn gezin waarin je bent opgegroeid, maar ook diep verdriet door overlijden van een dierbare, of dagelijkse spanningen in een privé- of werk situatie.

Alles wat we hebben meegemaakt ligt ergens opgeslagen in ons lijf. En ook ons onbewuste maakt zich aan ons kenbaar via lichaamssignalen. Ons lichaam is enorm wijs, we mogen leren luisteren naar de signalen die het geeft. Niet alleen het gevoel van honger of dorst volgen, maar ook de subtielere signalen. Leren stil te zijn en te voelen wat jouw lichaam je te vertellen heeft, wat er ten diepste in jou leeft. Hier vind je ook jouw eigen antwoorden.

 

Lichaamswijsheid

Deze lichaamswijsheid fascineert mij. Hoe reageert jouw lichaam als je vertelt over een intense ervaring? Durf je dit te voelen? Zonder oordeel ervaren wat er te ervaren is en daarin liefdevol aanwezig te zijn. Dat is een proces van herkennen, erkennen, verwerken en loslaten. Voor mij is het noodzakelijk om in een proces van bewustwording en heling de lichaamswijsheid te volgen. Door liefdevolle aanraking het lichaam ondersteunen om spanning en emotionele lading te laten afstromen. Veilig en geborgen kunnen voelen in je lijf. Thuis te voelen in je lijf en bij jezelf.

 

Stress en instinct

Ons lichaam reageert op stress met duidelijke signalen. Deze reactie is exact hetzelfde als onze natuurlijk, instinctieve reactie bij gevaar. Spieren spannen zich aan, de hartslag en ademhaling versnellen, je wordt alert. Klaar om te vechten of te vluchten. En als dat niet (meer) kan, bevries je. Het lichaam wil overleven en alles is daarop gericht. Heel functioneel dus. En het lichaam moet ook weer ontspannen, regenereren en tot rust komen als het gevaar (of de stressvolle situatie) geweken is. In onze hectische maatschappij leren we onvoldoende om weer te herstellen, te vertragen en rust te nemen. De tijd nemen om alles te verwerken wat we hebben meegemaakt. We gaan vaak te lang door, met allerlei acute en chronische klachten tot gevolg.

 

Stress ontladen

De lichamelijke reactie op stress werkt door in al onze andere wezensdelen: emotioneel, mentaal, relationeel, spiritueel, energetisch. Al die wezensdelen werken samen en beïnvloeden elkaar. De gevolgen van stress loslaten is nodig om terug te komen in de natuurlijk balans. Dat kan alleen maar door ook het lichaam te betrekken bij ons herstel proces. Via het lichaam kunnen we spanning ontladen, bijvoorbeeld door te wandelen in de natuur, meditatie, yoga, of een massage. Als je goed in contact bent met jouw lichaam voel je je blij en energiek, helder en aanwezig in het huidige moment. In evenwicht met jezelf en jouw omgeving.

 

Heel worden stap voor stap

Iedereen heeft zijn/haar eigen uitdagingen in het leven. Je komt allerlei variaties van jouw thema of thema’s tegen. Soms bekruipt het gevoel “Weet ik het nou nog niet?”. Maar dat klopt niet. Je bent bij iedere ervaring met hetzelfde thema aan het helen op een dieper niveau. Na iedere ervaring ben je niet meer precies dezelfde. Je bent een stapje verder op jouw ontwikkelingspad. Een stukje meer geheeld. Dus als je heel eerlijk bent naar jezelf voel je dat je er deze keer net iets beter mee om kon gaan dan de vorige keer. Je merkt dat de emotionele lading steeds minder wordt.

 

Los komen van belemmerende patronen en overtuigingen

Om helemaal vrijuit jezelf te kunnen zijn en jouw missie te leven is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in jouw onbewuste patronen en overtuigingen. Zijn deze dienend of belemmerend? Bijvoorbeeld “Ik ben niet goed genoeg” of “Niemand houdt van mij”. Wanneer is zo’n overtuiging ontstaan en op basis van welke ervaring? Om uit die onbewuste gedragingen te komen ga je de weg van bewustwording. Ervaren en observeren hoe je reageert. Erkennen en voelen van de emotionele lading. Loslaten en helen. Dan kom je uit bij jezelf, in verbinding met jouw eigen kracht en behoeften. Vrij jezelf kunnen zijn.

 

Balans

We gaan toe naar een leven waarin denken, voelen en doen met elkaar in evenwicht zijn. Dat activiteit en ontspanning/rust goed met elkaar in balans zijn. Dat alles wat we doen en meemaken precies zoveel is als onze draagkracht aan kan. Dat we niet meer vanuit ‘overlevingsstand’ functioneren, maar vanuit onze natuurlijke ontspannen staat van zijn.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Daarbij hebben we de regie in eigen hand. We nemen de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. We laten ons leiden door onze lichaamswijsheid, onze innerlijke kompas, ons hart. We leven voluit vanuit onze ontspannen basishouding, gebruik makend van onze eigen innerlijke krachtbron. In liefdevolle verbinding met onszelf, onze dierbaren, de natuur en het grote geheel. Bezield leven.

LIEFDE – VERBINDING – BEZIELING – EENHEID – ONTSPANNING

Herken je jezelf in deze visie? Ik begeleid en inspireer je graag naar voluit leven vanuit je Ware Natuur.